Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết 'Công dân với các quyền dân chủ'

Học đường 12/04/2020 19:00

TTO -Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết 'Công dân với các quyền dân chủ'

  Học đường 12/04/2020 19:00

  TTO -Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào