Chuyện giữ nghề nem Thủ Đức

Chuyện giữ nghề nem Thủ Đức

Chắc hẳn nhiều người Sài Gòn sẽ bồi hồi khi nghe hai câu thơ ấy, bởi nó nhắc đến...