TAG: nhiều người đến 'hôi xăng' và phát nổ

Xem thêm