Nhật báo Tuổi Trẻ bắt đầu đợt cải tiến lớn cả nội dung lẫn trình bày từ 21-6

Bạn có biết 21/06/2019 09:42

Từ 21-6, nhật báo Tuổi Trẻ bắt đầu đợt cải tiến lớn cả nội dung lẫn trình bày. Tin tức và bài vở được đầu tư hơn, với nhiều điều tra, phóng sự, phân tích và bình luận, mục tiêu tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng theo tinh thần phụng sự độc giả.Tuổi Trẻ nhật báo gia tăng tương tác với bạn đọc, với những tin tức từ bạn đọc, do bạn đọc thực hiện, những điều tra và phản ánh theo yêu cầu bạn đọc..

TUỔI TRẺ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả

  Nhật báo Tuổi Trẻ bắt đầu đợt cải tiến lớn cả nội dung lẫn trình bày từ 21-6

  Bạn có biết 21/06/2019 09:42

  Từ 21-6, nhật báo Tuổi Trẻ bắt đầu đợt cải tiến lớn cả nội dung lẫn trình bày. Tin tức và bài vở được đầu tư hơn, với nhiều điều tra, phóng sự, phân tích và bình luận, mục tiêu tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng theo tinh thần phụng sự độc giả.Tuổi Trẻ nhật báo gia tăng tương tác với bạn đọc, với những tin tức từ bạn đọc, do bạn đọc thực hiện, những điều tra và phản ánh theo yêu cầu bạn đọc..

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào