Người viết kinh lá buông cuối cùng ở An Giang

Thú vị 02/11/2019 21:03

Trụ trì chùa Soài So, ở huyện Tri Tôn, An Giang được xem là Di sản sống của đồng bào Khmer Nam bộ. Ông là người cuối cùng ở An Giang biết viết kinh lá buông.

SÔNG AN – SANH TÀI – NHẬT KHÁNH

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả

  Người viết kinh lá buông cuối cùng ở An Giang

  Thú vị 02/11/2019 21:03

  Trụ trì chùa Soài So, ở huyện Tri Tôn, An Giang được xem là Di sản sống của đồng bào Khmer Nam bộ. Ông là người cuối cùng ở An Giang biết viết kinh lá buông.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào