Lâm Đồng liên kết nông dân làm cà phê bền vững

Tin nóng 18/10/2019 12:48

Với mục tiêu củng cố các tổ chức nông dân (TCND) bao gồm các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT), hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm cà phê, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) triển khai tại Tây Nguyên đặc biệt chú trọng hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực các TCND trên địa bàn. Đến nay, dự án đã thành lập, củng cố 142 HTX, THT sản xuất cà phê. Lâm Đồng, hiện có 40 HTX và THT tham gia dự án.

LÂM THIÊN – THANH THẢO – QUỐC HUY

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Lâm Đồng liên kết nông dân làm cà phê bền vững

  Tin nóng 18/10/2019 12:48

  Với mục tiêu củng cố các tổ chức nông dân (TCND) bao gồm các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT), hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm cà phê, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) triển khai tại Tây Nguyên đặc biệt chú trọng hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực các TCND trên địa bàn. Đến nay, dự án đã thành lập, củng cố 142 HTX, THT sản xuất cà phê. Lâm Đồng, hiện có 40 HTX và THT tham gia dự án.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào