Cần phát triển du lịch song song với bất động sản nghỉ dưỡng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng được xem là một xu thế mới trong đầu tư bất động sản, cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa các loại hình bất động sản. theo các chuyên gia, từ năm 2013 đến nay, bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển rất mạnh ở các khu du lịch lớn như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi