Nghề dệt vải bằng tơ sen ở Inle Lake

Dệt vải bằng tơ sen là một trong những nghề độc đáo tại làng dệt Inn Paw Khon nằm bên bờ tây hồ Inle của đất nước Myanmar.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi