TAG: hơn 100 ha tràm bị sâu ăn lá tấn công

Xem thêm