Hấp dẫn mô hình nuôi cá ruộng

Thú vị 05/12/2019 09:31

Cá ruộng đang vào mùa thu hoạch ở Hậu Giang. Đây là mô hình đặt trưng ở địa phương này. Cá được nuôi trên ruộng theo hình thức quản canh, không cần tốn chi phí thức ăn, lại cho hiệu quả kinh tế cao và góp phần cải tạo đất. Không dừng lại ở hiệu quả này, sau mùa thu hoạch cá ruộng, nông dân kỳ vọng sẽ có một vụ mùa đông xuân bội thu.

QUỐC PHONG – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Hấp dẫn mô hình nuôi cá ruộng

  Thú vị 05/12/2019 09:31

  Cá ruộng đang vào mùa thu hoạch ở Hậu Giang. Đây là mô hình đặt trưng ở địa phương này. Cá được nuôi trên ruộng theo hình thức quản canh, không cần tốn chi phí thức ăn, lại cho hiệu quả kinh tế cao và góp phần cải tạo đất. Không dừng lại ở hiệu quả này, sau mùa thu hoạch cá ruộng, nông dân kỳ vọng sẽ có một vụ mùa đông xuân bội thu.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào