Hạ tầng Đông Nam Bộ: Bài toán khó chưa có lời giải

Bạn có biết 23/11/2020 17:00

Giải quyết tốt bài toán kết nối vùng, kết nối hạ tầng giao thông đây cho vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ là vấn đề luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

TRUYỀN HÌNH BÁO TUỔI TRẺ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Hạ tầng Đông Nam Bộ: Bài toán khó chưa có lời giải

  Bạn có biết 23/11/2020 17:00

  Giải quyết tốt bài toán kết nối vùng, kết nối hạ tầng giao thông đây cho vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ là vấn đề luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào