Giải trí 24h

Giải trí 24h: Hà Hồ, Thanh Hằng cùng làm vedette cho NTK...