GỬI VIDEO ĐẾN TÒA SOẠN

Quy định về nội dung

 • 1. Bảo đảm bản quyền

  Bạn phải tôn trọng bản quyền và chỉ tải lên video do bạn tạo ra hoặc có quyền sử dụng. Chúng tôi không chấp nhận các video không phải do bạn tạo ra hoặc sử dụng nội dung do người khác sở hữu bản quyền trong video, chẳng hạn như bản nhạc, trích đoạn chương trình có bản quyền hoặc video do người khác tạo ra mà chưa có được sự cho phép cần thiết.

 • 2. Không ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục

  Tuổi Trẻ không chấp nhận các nội dung có ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục. Nếu video của bạn có nội dung nàym, chúng tôi sẽ không đăng tải.

 • 3. Không có nội dung gây hại hoặc nguy hiểm

  Chúng tôi không nhận các video khuyến khích người khác làm những việc có thể khiến họ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em.

 • 4. Không kích động thù địch

  Chúng tôi không đăng các nội dung quảng bá hay dung túng hành vi bạo lực chống lại cá nhân hoặc nhóm người nào đó dựa trên bất kỳ lý do nào.

 • 5. Không bạo lực

  Chúng tôi không chấp nhận các nội dung bạo lực, chết chóc. Nếu đó là nội dung, trong bối cảnh tin tức hoặc phim tài liệu, cần cung cấp đầy đủ thông tin.