Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hướng đến mô hình “bệnh viện không giấy, không tiền mặt”

Bạn có biết 11/06/2020 21:03

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đang từng bước hướng đến mô hình “bệnh viện không giấy, không xếp hàng, không tiền mặt, đơn giản hóa các thủ tục trong khám chữa bệnh”.

ĐAN THUẦN - THẾ SẢY - THƯ TRẦN - QUỐC HUY

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hướng đến mô hình “bệnh viện không giấy, không tiền mặt”

  Bạn có biết 11/06/2020 21:03

  Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đang từng bước hướng đến mô hình “bệnh viện không giấy, không xếp hàng, không tiền mặt, đơn giản hóa các thủ tục trong khám chữa bệnh”.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào