TAG: bão Eunice đã đổ bộ vào khu vực Tây Bắc

Xem thêm