35 năm hồ Dầu Tiếng mở nước - Kỳ 3: Sức sống xanh và những chức năng diệu kỳ

Đời thường 03/10/2020 13:19

TTO - Hồ Dầu Tiếng không chỉ có chức năng "mở nước" phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt, đẩy mặn, ngăn lũ, mà còn có thể thành hồ "đa mục tiêu", phát triển năng lượng sạch, khai khoáng, trồng rừng, nuôi thủy sản, du lịch sinh thái...

ĐÔNG HÀ – ĐỨC TRONG – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  35 năm hồ Dầu Tiếng mở nước - Kỳ 3: Sức sống xanh và những chức năng diệu kỳ

  Đời thường 03/10/2020 13:19

  TTO - Hồ Dầu Tiếng không chỉ có chức năng "mở nước" phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt, đẩy mặn, ngăn lũ, mà còn có thể thành hồ "đa mục tiêu", phát triển năng lượng sạch, khai khoáng, trồng rừng, nuôi thủy sản, du lịch sinh thái...

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào