Máy tính cho người khiếm thị

Nhiều năm liền, Hoàng Thị Lương là SV khá giỏi. Cô sinh viên này luôn có những ý tưởng, đề tài mới lạ, mang tính thực tiễn cao. Có thể kể đến những đề tài tiêu biểu “Máy tính cho người khiếm thị”. (27/03/2015)