Thử nghiệm nuôi thỏ bằng cây bụi

Cũng như nhiều sinh viên khác, Trần Tuấn Vĩ (ĐH Tây Nguyên) đến trường với những ấp ủ, dự định cho tương lai. Nhưng con đường đi đến tương lai của Vĩ không đơn giản nghĩ cho mình mà luôn trăn trở với những khó khăn của người nông... (22/11/2014)