Xây dựng đường nông thôn từ trấu và xơ dừa

Tro trấu, xơ dừa là nguồn phế phẩm nông nghiệp được Mai Chí Tình - SV ĐH Cần Thơ chú ý tận dụng. Đây là tiền đề cho đề tài “Nghiên cứu tận dụng các phế phẩm từ trấu và xơ dừa trong xây dựng các tuyến đường nông thôn”. (20/12/2014)