Nghiên cứu cá chạch lấu thương phẩm

“Cứ nuôi đi, xong đề tài còn bao nhiêu con cứ trả cô bấy nhiêu” là lời của TS Lam Mỹ Lan mà Thành Nhân - ĐH Cần Thơ, nhắc đi nhắc lại khi nói về đề tài nghiên cứu về cá Chạch Lấu nuôi trên bể composit của... (24/08/2014)