“Tiếng Anh giá rẻ, tại sao không?”

Dự án “English for change” đã áp dụng phương pháp học ngoại ngữ của GS. Paul Pimsleur vào chương trình giảng dạy trong phát âm cho học sinh. Đây là dự án mang tính cộng đồng cao của SV Phạm Tố Trinh - ĐH Tân Tạo, tỉnh Long An. (12/10/2014)