Cô sinh viên trẻ với ý tưởng táo bạo từ nghề thu mua ve chai

Đào Huỳnh Mai - sinh viên năm 3 khoa đào tạo đặc biệt - chuyên ngành tài chính trường ĐH Mở TPHCM, đã chọn một đề tài nghiên cứu khá lạ “Hiện đại hóa quy trình thu gom, mua-bán phế liệu giấy đầu tiên tại VN”. (25/10/2014)