Vì cái chữ cho con

Câu chuyện về những gia đình nông dân một nắng hai sương, cuộc sống còn khó nhọc nhưng vẫn quyết tâm cho con đến trường, dù có khi nỗ lực của họ có bền bỉ hay không khi chuyện cơm áo gạo tiền vẫn là nỗi lo quá lớn trong... (13/05/2015)