Hơn 40 doanh nghiệp Việt đầu tiên đạt “chuẩn hội nhập”

Hơn 40 doanh nghiệp Việt đầu tiên đạt...

Tối qua, 27/04, trong khuôn khổ Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 2017, 44 doanh nghiệp...