LS của Cao Toàn Mỹ:

LS của Cao Toàn Mỹ: "không có thông tin gì...

Kết thúc phiên tòa hôn nay, ông Vương Công Đức - đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông...