Clip Nóng 28/07/2017 16:30

Liên tiếp ô tô chở gỗ rơi xuống vực

Tại huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi lại vừa xảy ra một ô tô...